जिल्हा/तालुका/नगर ग्रंथालये

जिल्हा/तालुका/नगर ग्रंथालये
ग्रंथालयाचे नाव संपर्क व्यक्ती दूरध्वनी क्रमांक
डॉ. फ्रांसिस्को लुईस गोम्स जिल्हा वाचनालय, नावेली, गोवा. श्रीमती. रक्षा खोबरेकर (ग्रंथपाल गट I) प्रभारी (0832) 2730712
सरकारी तालुका वाचनालय, डिचोली , गोवा श्रीमती. तेजा काशिनाथ परब (ग्रंथपाल गट द्वितीय) (0832) 2360283
सरकारी तालुका वाचनालय काणकोण, गोवा श्री. प्रकाश गावकर (ग्रंथपाल वर्ग III) (0832) 2643690
सरकारी तालुका वाचनालय कडचडे, गोवा श्रीमती. नीता हांडे (ग्रंथपाल गट I) (0832) 2605544
सरकारी तालुका वाचनालय पेडणे , गोवा श्री. अभिमन्यू गवस (ग्रंथपाल गट II) (0832) 2247679
सरकारी तालुका वाचनालय फोंडा , गोवा श्रीमती. भारती नाईक (ग्रंथपाल गट I) (0832) 2315505
सरकारी तालुका वाचनालय सांगे, गोवा श्रीमती. सोनाली नाईक (ग्रंथपाल वर्ग III) (0832) 2604284
सरकारी तालुका वाचनालय वाळपई, गोवा श्रीमती. दीप्ती सावंत (ग्रंथपाल वर्ग I) (0832) 2375236
सरकारी नगर वाचनालय कुंकळी, गोवा श्री. महेश गावकर (ग्रंथपाल गट द्वितीय) 09764599669
सरकारी नगर वाचनालय केंपे, गोवा श्री. दत्तराज प्रभुदेसाई (ग्रंथपाल गट I) 09923982443
सरकारी नगर वाचनालय साखळी, गोवा श्री. ब्रिजेश चणेकर (ग्रंथपाल गट द्वितीय) 9767443696