नियम आणि फॉर्म

नियम आणि फॉर्म
नियम नियम पीडीएफ डाउनलोड करा
सार्वजनिक ग्रंथालय सदस्यत्व नियम 1999 सार्वजनिक ग्रंथालय सदस्यत्व नियम 1999 (आकार 3.34 MB) (भाषा-इंग्रजी)
गोवा सार्वजनिक ग्रंथालय कायदा १९९३ गोवा सार्वजनिक ग्रंथालय कायदा १९९३ (आकार 5.17 MB) (भाषा-इंग्रजी)
गोवा राज्य ग्रंथालय (आर्थिक सहाय्य) नियम 2004 गोवा राज्य ग्रंथालय (आर्थिक सहाय्य) नियम 2004 (Size 2.33 MB)(Language-English)
सदस्यत्व फॉर्म सदस्यत्व फॉर्म(मराठी)(434 KB)
शासकीय ग्रंथालयाचे नियम शासकीय ग्रंथालयाचे नियम डाउनलोड करा (आकार 93.4 KB)(भाषा-इंग्रजी)
संगणक/टीव्ही संगणक/टीव्ही डाउनलोड करा (आकार 125 KB) (भाषा-इंग्रजी)
ग्रंथालय इमारत ग्रंथालय इमारत. डाउनलोड करा (आकार 89.0 KB)(भाषा-इंग्रजी)
फर्निचर/उपकरणे फर्निचर/उपकरणे डाउनलोड करा (आकार 95.5 KB) (भाषा-इंग्रजी)
सेमिनार, कार्यशाळा, प्रशिक्षण सेमिनार, कार्यशाळा, प्रशिक्षण. डाउनलोड करा (आकार 74.0 KB) (भाषा-इंग्रजी)
ग्रामीण पुस्तक ठेव केंद्रे आणि मोबाईल लायब्ररी सेवा ग्रामीण पुस्तक ठेव केंद्रे आणि मोबाईल लायब्ररी सेवा. डाउनलोड करा (आकार 89.5 KB)(भाषा-इंग्रजी)
भिन्नदृष्ट्या सक्षम कॉर्नर भिन्नदृष्ट्या सक्षम कॉर्नर.डाउनलोड करा (आकार 109 KB) (भाषा-इंग्रजी)
आरआरआरएलएफ चिल्ड्रेन कॉर्नर आरआरआरएलएफ चिल्ड्रेन कॉर्नर डाउनलोड करा (आकार 104 KB) (भाषा-इंग्रजी)
केंद्र प्रायोजित ग्रंथालयांना मदत केंद्र प्रायोजित ग्रंथालयांना मदत. डाउनलोड करा (आकार 13.6 KB) (भाषा-इंग्रजी)
लायब्ररी आकडेवारीचे संकलन लायब्ररी आकडेवारीचे संकलन. डाउनलोड करा (आकार 12.7 KB)(भाषा-इंग्रजी)
50/60/75/100/125/150 वर्षांचा उत्सव 50/60/75/100/125/150 वर्षांचा उत्सव डाउनलोड करा (आकार 103 KB)(भाषा-इंग्रजी)
मुले/ज्येष्ठ नागरिक/नव-साक्षर विभाग मुले/ज्येष्ठ नागरिक/नव-साक्षर विभाग (आकार 104 KB) (भाषा-इंग्रजी)
पुस्तके/फर्निचर/संगणक/बिल्डिंग ते एनजीओ लायब्ररी पुस्तके/फर्निचर/संगणक/बिल्डिंग ते एनजीओ लायब्ररी. डाउनलोड करा (आकार 164 KB) (भाषा-इंग्रजी)