कोण कोण आहे

कोण कोण आहे
नाव पदनाम विभाग ई - मेल आयडी संपर्क क्र.
श्रीमती. सुलक्षा आर. लोलमुले क्युरेटर/प्रभारी ग्रंथालयांचे प्रमुख lib-cent.goa@nic.in 0832-2404504
श्रीमती. नविता दिवाडकर ग्रंथपाल ग्र.I आरआरआरएलएफ विभाग rrrlf-scl.goa@gov.in 0832-2404535
श्री संतोष गवस सहाय्यक. लेखाधिकारी लेखा विभाग   0832-2404503
श्रीमती. नेहा ठाणेकर ग्रंथपाल ग्र.I गोवा दुर्मिळ पुस्तक विभाग rb-scl.goa@gov.in 0832-2404541
श्री. सचिन जल्मी लेखापाल लेखा विभाग acct-scl.goa@gov.in 0832-2404581
श्रीमती. रसना तळौळीकर मुख्य लिपिक-1 प्रशासन विभाग adm-scl.goa@gov.in 0832-2404570
श्रीमती. विद्या जुराली ग्रंथपाल ग्र.I पुस्तक वितरण विभाग bd-scl.goa@gov.in 0832-2404526
श्रीमती. बर्नाडेट अल्झिरा डिसूझा ग्रंथपाल ग्र.I संदर्भ विभाग ref-scl.goa@gov.in 0832-2404500
श्री. प्रशांत आर फडते ग्रंथपाल ग्र.I अभिसरण विभाग cir-scl.goa@gov.in 0832-2404536
श्रीमती. मारिया एल. डिसोझा ग्रंथपाल ग्र.I मुलांचा विभाग chi-scl.goa@gov.in 0832-2404521
श्रीमती. सिंधू पोल ग्रंथपाल ग्र.I तांत्रिक विभाग tech-scl.goa@gov.in 0832-2404530
श्रीमती. स्नेहल चोपडेकर ग्रंथपाल ग्र.I डेटा इमेजिंग सेंटर dic-scl.goa@gov.in 0832-2404545
श्री. विजय पावसकर ग्रंथपाल ग्र.I इश्यू/रिटर्न, सदस्यत्व विभाग centrallibrary.goa@gov.in 0832-2404512
श्री. विनोद परब ग्रंथपाल ग्र.I पुस्तक जतन विभाग lab-scl.goa@gov.in 0832-2404547
नाव पदनाम विभाग ई - मेल आयडी संपर्क क्र.
श्रीमती. रक्षा खोबरेकर वरिष्ठ ग्रंथपाल डॉ. फ्रान्सिस्को लुई गोम्स जिल्हा ग्रंथालय, नावेलीम (मारगाव) dflgdlnavelim-scl.goa@gov.in 08322790712
श्रीमती. नीता हांडे ग्रंथपाल ग्र.I शासकीय तालुका वाचनालय, कर्चोरेम gtlcurchorem-scl.goa@gov.in 08322605544
श्रीमती. तेजा परब ग्रंथपाल ग्र.I शासकीय तालुका वाचनालय, बिचोलिम gtlbicholim-scl.goa@gov.in 08322360283
श्रीमती. दीप्ती सावंत ग्रंथपाल ग्र.I शासकीय तालुका वाचनालय, वाल्पोई gtlvalpoi-scl.goa@gov.in 08322375236
श्रीमती. भारती नाईक ग्रंथपाल ग्र.I शासकीय तालुका वाचनालय, फोंडा gtlponda-scl.goa@gov.in 08322315505
श्री. अभिमन्यु गवास ग्रंथपाल ग्र.II शासकीय तालुका वाचनालय, पेर्नेम gtlpernem-scl.goa@gov.in 08322247679
श्री. प्रकाश गावकर ग्रंथपाल ग्र.II शासकीय तालुका वाचनालय, कानाकोना gtlcanacona-scl.goa@gov.in 08322643690
श्रीमती. सोनाली नाईक ग्रंथपाल ग्र.II शासकीय तालुका वाचनालय, संगुम gtlsanguem-scl.goa@gov.in 08322604284