5 वा मजला: संदर्भ-विभाग

5 वा मजला: संदर्भ-विभाग
प्रतिमा वर्णन
5 वा मजला: संदर्भ विभाग प्रतिमा दोन
5 वा मजला: संदर्भ विभाग प्रतिमा एक संदर्भ स्रोत जसे की विषय शब्दकोष, मल्टिमिडीया, विश्वकोश, वर्षांची पुस्तके, ग्रंथसूची शब्दकोश, गॅझेटियर, ऍटलस, प्रवास मार्गदर्शक आणि इतर विविध संदर्भ साधने वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहेत. स्पर्धा परीक्षांसाठीची पुस्तके आणि मौल्यवान पुस्तक