जिला/तालुका/नगर पुस्तकालय

जिला/तालुका/नगर पुस्तकालय
क्र. क्र. शीर्षक वर्ष
अतराचें वाचोप 1949,1953,1954,1956
2 आमचो गा 1929-3,1931,1933
3 अमिगो डो पोवो (O) 10.9.1916, 1916-17
4 अँग्लो-लुसिटानो (O) १९२५-३५
अपरांतक 2004
6 गोवन वर्ल्ड 16.7.1908-25.12.1915
अथर्व 2006-2009
8 अरोरा डी गोवा (A) 1863
Ave मारिया 1934
10 Ave मारिया १९२९
11 भरत (२६ खंड) 1912-1949
12 भारतमित्र 1958-1980
13 बिंब 2002
14 भुरघिम आणि राजहौंस 1992
१५ बोलेटीम डू इन्स्टिट्यूटो वास्को दा गामा 1926
16 बोलेटीम इक्लेसिस्टिको 1942-1968
१७ बोलेटीम इंडियनो १८९१-९२, १८९३-१८९५
१८ बॉम्बेन्स 1901
१९ बॉम्बे क्रॉनिकल 1939
20 ब्राडो आफ्रिकेनो 1937
२१ ब्राडो इंडियनो १८९४-१८९५
22 ब्रह्मामृत 2002-2005
23 रिंगण तयार करा 2002-2003
२४ व्यवसाय गोवा 2009
२५ कॉल करा 1973
26 चिकित्सक 1974
२७ कॉलोनिया गोआना १८९१-१८९२
२८ Comercio 1912
29 Concanim १८९३
३० Coninmbricense 1800,1896, 1892-1893
31 Conviccao (A) 1887-1912
32 Correio da India 1884-1888, 1888-1892
33 Correio de Bardez(Misc. 348) 1929-1947
34 Correio de Goa 1883-1888
35 Correio de Nova Goa 1844
36 Crente (O) 1883-1926
37 Cruz (A) 1879
38 Daily Graphic 1922
39 Damananse 1891
40 Debate 1912
41 Defensor da Ordem e da Verdade 1852
42 Diario da Noite 1919
43 Diario da Tarde 1925
44 Diario de Goa 1905
45 Diario de Goa 1953
46 Digital Goa 2002
47 Discussao 1886-1889, 1885-1889
48 Divan Literario 1893
49 Dhor Mhoinneachi Rotti 1973
50 Dudhsagar 1955
51 Echo da India 1905
52 Echo da India 1905
53 Echo Popular 1887
54 Goan World 1924
55 (Misc. 344)  
56 (Misc. 319)  
57 Evening Times Gomantak 1998
58 Estado da India 1924
59 Filha Esposa e Mae 1927
60 Free Goa 1953
61 Futuro (O) 1910
62 (Misc. 295)  
63 Gazeta da India 1893
64 Gazeta da Relacao de Nova Goa 1922
65 Goa a Tourist Goa a Tourist Paradise  
66 Gazeta de Bardez (A) 1874
67 Globo 1968-70,1970-72,1975-77
68 Goa Cancer Society 1974-1977
69 Goa Chamber of Commerce & Industry 1975
70 Goa Law Times 1989
71 Goa Law Reporter 2004
72 Goan World 1972-1973
73 Goa Mail (The) (Misc. 375) 1929-1923
74 Goa Messenger 1999
75 Goa Pancha (O) 1885, 1890
76 Goa Post 1990-1991, 1996, 1997
77 Goa Revista Illustrada 1949
78 Goa Times 1933
79 Goa Today 1952, 1966
80 Goa Tribune 1994-1998
81 Goan Digest 1993-1998
82 Goan Observer 2003
83 Goan World 1935-1940
84 Goano (O) 1908
85 Goatma (O) 1885
86 Goenchim Jasmin Fulam 1948
87 Goenchim Kirnam 1993-2001
88 Gomant Kalika 1976
89 Gomant Shakti 1999
90 Gomantakachi Asmita 1976
91 गोमंतकीय 1989
९२ चांगली बातमी फ्लॅश 1984-1994,1998-2000
९३ गोवापुरी 1999
९४ गुलाब 1983
९५ हरपा गोसा 1968, 1972-79
९६ सर्वांसाठी आरोग्य 1984-85
९७ हिंदू (O) 1924
९८ घरे आणि इस्टेट 2009
९९ नमस्कार 2005-2006
100 होरास वेगास १८९१
101 आदर्श (O) 1933
102 इंप्रेन्सा (A) १८७१
103 स्वतंत्र (O) 1933
104 भारत  
105 इंडिया कॅटोलिका (A) 1883
106 निष्पक्ष (O) 1878
107 भारत पिलर 1950
108 इंडीओ (O) 1905
109 107 1989
110 जीवीत  
111 इंडो पोर्तुगीज पुनरावलोकन 1924-1929
112 जर्नल दा इंडिया 1933
113 जर्नल दास कॉलोनियस (संकीर्ण 469, 476-479) १८७७-१९२९
114 जर्नल दास कम्युनिडेड्स 1993
115 जर्नल डो पोवो 1914-1918
116 कोकण मेल 1997-2001
117 कोकण टाइम्स 1984
118 कोकणी 1977
119 कोकणी दैनिक बातम्या बुलेटिन 1946
120 कोंकणीचो दारवंतो 1980
121 कुल्लागर 1984
122 कुशावती 2004
123 लोक भारत १९७६-७७
124 लोकभूमी 1983
125 कंदील 1914
126 लोकराज 1980
127 Luso-Concanim (O) १८९३
128 Luz (A) (Misc. 272) १८९७-१८९९-१९१२
129 लुसोफोनिया-गोवा 2000-2004
130 लुझ (प्रकाशा) 1933-1937
131 लुझ दो ओरिएंट (प्राची प्रभा) 1921
132 मारुती 1976-1977
133 माला दा भारत (Misc. 364) 1922
134 मराठी संशोधन पत्रिका (मराठी संशोधन संस्था  
135 शुभंकर 1933-1937
136 मेडिको 1956
137 मिसेलेनिया  
138 Nacionalista (O) 1904
139 नवे पर्व 1974-1994
140 बातमीपत्र 1985
141 निर्मल विश्व 1996-1995