आमच्याशी संपर्क साधा

आमच्याशी संपर्क साधा
अनु. क्र सेवा संपर्क करा
 1 पुस्तक नूतनीकरण  0832-2404513
 2  लायब्ररी सदस्यत्व  0832-2404512
 3  संशोधन सहाय्य  0832-2404541
 4  संदर्भ सेवा  0832-2404550
 5  पुस्तकांची शिफारस  0832-2404530
6 सूचना  0832-2404501
 7  आंतर-ग्रंथालय कर्ज  0832-2404536/537