नियम आणि अटी

वेबसाइटसाठी सामग्री कृष्णदास शामा, गोवा राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, भारत यांनी प्रदान केली आहे. आणि या वेबसाइटवर प्रवेश करून, तुम्ही बिनशर्त अटी व शर्तींना कायदेशीररित्या बांधील असल्याचे स्वीकारता. आपण नमूद केलेल्या अटी व शर्तींना सहमत नसल्यास, कृपया वेबसाइटवर प्रवेश करू नका.

या वेबसाइटवरील सामग्रीची अचूकता आणि चलन सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले आहेत; तथापि, कायद्याचे विधान म्हणून त्याचा अर्थ लावला जाऊ नये किंवा कोणत्याही कायदेशीर हेतूंसाठी वापरला जाऊ नये. कोणतीही संदिग्धता किंवा शंका असल्यास, वापरकर्त्यांना संबंधित विभाग(विभाग) आणि/किंवा इतर स्त्रोत (त्यांशी) सत्यापित/तपासण्याचा आणि योग्य व्यावसायिक सल्ला घेण्याचा सल्ला दिला जातो.

कोणत्याही परिस्थितीत कृष्णदास शामा, गोवा राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, भारत. मर्यादेशिवाय, अप्रत्यक्ष किंवा परिणामी नुकसान किंवा नुकसान किंवा डेटाच्या वापरामुळे किंवा वापरामुळे उद्भवलेल्या कोणत्याही खर्च, तोटा किंवा नुकसानासह, डेटाच्या वापरामुळे किंवा त्याच्या संबंधात उद्भवलेल्या कोणत्याही खर्चासाठी, नुकसानासाठी किंवा नुकसानीसाठी जबाबदार असेल. या वेबसाइटचा वापर.

या अटी व शर्ती भारतीय कायद्यांद्वारे शासित आणि तयार केल्या जातील. या अटी व शर्तींच्या अंतर्गत उद्भवणारा कोणताही विवाद भारताच्या न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्राच्या अधीन असेल.