SANGUEM TALUKA

SANGUEM TALUKA
Sr. No Libraries
1 Bolkornem Sports Club’s Vachanalaya, Bolkornem, Sancordem.
2 Kaneri Sidh Gramin Vachanalay Valkini Colony No. 2 Dhangarwada, Bati, Sanguem – Goa.
3 Anandi Village Library, Anandi Garden & Recreation Centre, Fonkuli Tony Nagar, Sanvordem, Sanguem-Goa
4 Vaddem Gramin Vachanalaya by Sateri Krida Ani Saunskrutik Mandal Quepem-at Ganeshostav Mandal, Vaddem Curdi, Sanguem-Goa
5 Siddeshwar Village Library, Hemad Devastan Temple, Uguem, Sanguem.
6 Village Panchayat Library, Bazarwado, Molem.
7 Village Panchayat Library, Collem.