BICHOLIM TALUKA

BICHOLIM TALUKA
Sr. No Libraries
1 MahamayaVachnalaya, Gaonkar Wada, Mayem, Bicholim Goa.
2 Nutan Vachanlaya, Bhaili Peth, Bicholim – Goa.
3 Sai Life Care Library, Kothambi, Pale, Bicholim Goa
4 Mahalaxmi Vachanlaya, Kudne Sanquelim Goa.
5 Sarvan Library, Sarvan.
6 Shri Bhumikeshwari Sahayog Vachnalaya, Sal.
7 Shri Ganesh Vachanalaya, Lalbag, Vithalpur, Sankhalim.
8 Shri Kelbai Village Library, Kelbai Sports & Cultural Club, Mulgao.
9 Shri Siya Vachanalaya, Kudchal Bhailifa, Surla, Sanquelim.
10 Village Panchayat Library, Sanquelim.
11 Vividha Vachnalaya, Navelim, Bicholim Goa.
12 Village Panchayat Library, Velguem.
13 Village Panchayat Library, Ona, Maulinguem Kudchirem,
14 Yuvak kala Manch, Pilgao
15 Navtej Vachanalay Harvalem, Sankhali-Goa
16 Swayambhu Vachanalaya, Tale wada Narve, Bicholim-Goa
17 Shantadurga Vachanalay Virdi, Sankhali-Goa.